Методична робота

інноваційні технології вднз.pptx

Підготовка дітей до школи "Що повинні знати батьки майбутніх першокласників"


Готуючи свою дитину до важливого етапу в її житті, батьки мають усвідомлювати, які зміни очікують учнів у школі, яких знань і навичок мають набути, щоб успішно тривало навчання та спілкування в колективі.


Що таке НУШ? Новий підхід до навчання дітей

*Розвиток компетентностей:

 • Уміння логічно мислити;
 • Накопичувати людські цінності;
 • Розвивати власні погляди;
 • Вирішувати проблеми та поставленні задачі.

*Соціалізація в суспільстві

*Навчання упродовж життя

*Підприємливість

*Емоційна рівновага

Зв’язки у навчанні:

-Школа

-Батьки

-Дитячий колектив

Гра «Знайомство»:

Заповнити аркуші: в центрі – ім’я дитини, на промінчиках – її характер, вподобання, здібності, бажання, тощо. Іринка балакуча щира Мріє про живу мавпочку Любить тварин весела Ніколи не ображається Боїться привидів З іншої сторони аркуша батьки записують свої надії та сподівання на перші роки навчання дитини в школі.

Знання й уявлення:

Чи може дитина розповісти про своє село, вулицю? Чи знає своє прізвище, ім’я, по батькові, членів своєї родини? Чи знає скільки їй років? Чи розрізняє кольори? Чи може назвати пори року і місяці, дні тижня? Чи розуміє поняття «зверху – знизу», «зліва – справа», «над – під», «поряд», «збоку», «більший – менший» і т.п.


Пізнавальні процеси:

Чи може здійснювати найпростішу класифікацію: живе-неживе, птахи-звірі, дерева-кущі-трави, фрукти-овочі ? Чи може помітити відсутність одного предмета серед 7 - 10? Чи розрізняє на слух значення слів, що відрізняються одним звуком: рука - ріка? Чи може назвати наступне число? Чи згадує казку за ілюстрацією?


Пізнавальна активність

Чи має бажання самостійно роздивлятися книги, ілюстрації в журналах? Чи слухає з бажанням, коли читають вголос? Чи запитує про значення незрозумілих слів? Чи ставить запитання ЧОМУ? Чи просить навчити чомусь? Чи з бажанням береться робити щось вперше в житті?

Мовленнєвий розвиток

Чи чітко вимовляє слова? Чи правильно будує речення для вираження власної думки? Чи може переказати казку? Чи знає напам’ять вірші? Чи вдається дібрати потрібну інтонацію у розмові? Чи розмовляє з іграшками в процесі гри? Чи вільно спілкується з незнайомими?

Підготовленність руки до письма

Чи правильно тримає ручку, олівець? Чи вправно зафарбовує олівцем зображення? Чи вміє малювати картинки? Чи вміє користуватись фарбами, пластиліном? Чи може вирізати ножицями з паперу прості фігури по лінії? Чи швидко може зібрати дрібні предмети (ґудзики, квасолини …)?


Емоційно-вольовий розвиток

Чи виглядає веселою та задоволеною більшість часу? Чи швидко проходить страх, тривога? Чи швидко засинає? Чи спокійно спить? Як просинається? Чи може посидіти спокійно 15 хв? Як піддається на умовляння? Чи вдається стримувати роздратування? Чи поводиться пристойно за межами дому?


Гігієнічні навички та самообслуговування

Чи вмивається зранку без примусу? Чи може самостійно приготувати необхідні речі для заняття, а потім прибрати робоче місце? Чи може самостійно одягнутись, зав’язати шнурки? Чи може самостійно відвідати туалет? Чи миє руки без нагадування? Чи зразу з береться виконувати прохання дорослих?


Пам’ятка для батьків Організуйте робоче місце дитини.

Допомагайте у будь яких справах. Заохочуйте найменші успіхи дитини. Будьте терплячими. Щодня читайте дитині. Постійно розвивайте уяву, мислення. Давайте відповіді на кожне запитання. Розмовляйте спокійним тоном. Давайте дитині посильну роботу. Поважайте дитину як рівноправного члена родини.

СХОДИНКАМИ ЛОГОРИТМІКИ

Логоритміка – це низка вправ, завдань, ігор, що поєднує в собі музику і рухи, музику і слово, музику, слово і рухи. І все це направлення на вирішення корекційних, освітніх, а також оздоровчих задач.


Логоритміка - рухливі ігри та фізичні вправи у поєднанні з мовленням сприяють вдосконаленню загальної моторики. Може використовуватися психогімнастика або елементи психогімнастики, що залежить від індивідуальних особливостей дитини.

Основні завдання - це: зняти втому і напругу; внести емоційний заряд; удосконалювати загальну моторику; виробити чіткі координовані дії у взаємозв'язку з мовленням Якщо ми проаналізуємо рекомендовані схеми, які пропонують різні автори, то ми помітимо, що до них включено різні види музичної діяльності: співи, слухання музики, музично-ритмічні рухи, гра на дитячих музичних інструментах.


Співи – включають в себе вправи та підспівки для тренування периферичного відділу мовного апарату а також вправи для розвитку дрібної моторики, ігри зі співами, координацію співів і рухів.

Сприйняття музики (слухання) – використовується для релаксації для активізації і розвитку слухової уваги а також розвитку вольових рис характеру.

Музично-ритмічні рухи – мають на увазі вправи, ігри зі співами та словом, інструментальні ігри для розвитку уваги, пам’яті, координації рухів, орієнтації у просторі, почуття ритму, тощо.

Гра на музичних інструментах – допомагає розвитку почуття ритму та дрібної моторики.

Виходячи з усього цього, можна зробити висновки: музичний керівник, який знайомий з основами логопедії та зацікавлений в роботі з дітьми, у яких присутні вади мовлення допомагати в корекційній роботі кожній дитині.

Все, що оточує нас живе за законами ритму. Зміна пір року, день і ніч, серцевий ритм і багато іншого підпорядковане певному ритму. Будь ритмічні рухи активізують діяльність мозку людини. Тому з самого раннього дитинства рекомендується займатися розвитком почуття ритму в доступній для дошкільнят формі - ритмічних вправах і іграх.


Система ритмічного виховання набула великого поширення в країнах Європи на початку ХХ століття. Логопедична ритміка займає особливе місце в системі комплексного методу корекційної роботи з дошкільниками і служить меті нормалізації рухових функцій і мовлення, в тому числі дихання, голосу, ритму, темпу і мелодико-інтонаційної його боку.


Логоритмічні заняття - це методика, яка спирається на зв'язок слова, музики і руху і включають в себе пальчикові, мовленнєві, музично-рухові і комунікативні ігри. Взаємдія зазначених компонентів може бути різноманітною, з переважанням одного з них.

У системі логоритмічних роботи з дітьми дошкільного віку можна виділити два напрямки: вплив на немовленнєві та на мовленнєві процеси.

Основними завданнями логоритмічних вправ впливу є:

 • розвиток слухового уваги і фонематичного слуху;
 • розвиток музичного, звукового, тембрового, динамічного слуху, почуття ритму, співочого діапазону голосу;розвиток загальної і тонкої моторики, кінестетичних відчуттів, міміки, пантоміміки, просторових організацій рухів;
 • виховання вміння перевтілюватися, виразності і грації рухів, вміння визначати характер музики, погоджувати її з рухами;
 • виховання переключаемости з одного поля діяльності на інший;
 • розвиток мовної моторики для формування артикуляційної бази звуків, фізіологічного і фонаціонного дихання;
 • формування і закріплення навику правильного вживання звуків у різних формах і видах мовлення, у всіх ситуаціях спілкування, виховання зв'язку між звуком і його музичним чином, буквеним позначенням;
 • формування, розвиток і корекція слухо-зорово-рухової координації;


Вправи на розвиток і активізацію різних функцій:


Загальна моторика, координація рухів, орієнтування в просторі

Гра «Сонечко»

Діти стають навколо обруча, тримаються за нього. Вправа виконується під музичний супровід кілька разів. Дітям необхідно підняти обруч вгору, опустити вниз під вірші, які читає логопед.

Вранці сонечко встає -

Світлом осяває.

Увечері воно заходить -

Нічка наступає.


Якщо діти не можуть самостійно утримувати рівновагу за допомогою обруча, здійснюється педагогічний супровід.


Гра «Помічники»

Діти стоять і тримаються за обруч однією рукою. Вправа виконується під музичний супровід. Дітям необхідно пересуватися по колу під вірші, які читає логопед.


Ми по сонечку йдемо -

Ніжки зміцнюємо,

Щоб іграшки прибирати -

Мамі допомагати.