Правила прийому дітей до закладу

Прийом дітей до закладу дошкільної освіти здійснює керівник

протягом календарного року на підставі:

— заяви батьків або осіб, які їх замінюють;

— медична довідка дитини з проходженням всіх спеціалістів певної форми (до вступу в ЗДО) ;

—медичну довідку про епідеміологічне оточення,;

— свідоцтво про народження дитини;

—документи для встановлення батьківської плати за харчування дитини.

За дитиною зберігається місце в дошкільному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період (75 днів), незалежно від періоду і тривалості їх відпустки.

Відрахування дитини з закладу дошкільної освіти здійснюється:

— за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

— на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у дошкільному нав закладі даного типу;

- у разі не відвідування закладу без поважних причин більше місяця;

— у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.

Адміністрація дошкільного навчального закладу письмово повідомляє батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.

Порядок зарахування та відрахування дітей, умови збереження за дитиною місця у навчальному дошкільному закладі — на підставі заяви.