Освітні програми в ЗДО

«Дитина», освітня програма для дітей від 2 до 7 років (наук. кер. проекту – Огнев`юк В. О., авт. колектив – Бєлєнька Г. В., Богініч О. Л., Богданець-Білоскаленко Н. І. та ін.) – нова редакція 2016 року

Варіативні ( програми):

«Афлатот», програма соціальної та фінансової освіти

М. Єфименко «Казкова фізкультура», програма з фізичного виховання