Річний звіт про діяльність закладу освіти


Звіт

директора ЗДО (ясла – садок) комбінованого типу№2 « Берізка»

перед колективом та громадськістю

за 2019- 2020 навчальний рік


Заклад дошкільної освіти «Берізка» - заклад освіти і виховання дітей віком від 2 років до 6 (7) років, який задовольняє потреби дітей у догляді, вихованні і зміцненні їхнього здоров’я. Заклад дошкільної освіти здійснює освітню діяльність відповідно до Статуту та колективного договору.

Розташований за адресою: вул.1-го Травня,59

функціонує з 1967 року.

Проектна потужність 75 місць.

Режим роботи установи – 12год.,з 7:00 до 19:00

Функціонує – 6 груп.

Станом на 1 червня 2020 року в ЗДО виховується та навчається – 108 дітей.

На 2019 – 2020 навчальний рік заклад дошкільної освіти укомплектовано таким чином:

Групи ясельного віку ( 2 -3 рік життя): 1 група;

Групи молодшого дошкільного віку ( 3 – 4 р.ж.): 2 групи;

Групи середнього дошкільного віку ( 4 -5 р.ж.): 1 група;

Логопедична група 1 група;

1 клас 1 група.

Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України.Педагогічними працівниками, медичним та обслуговуючим персоналом ЗДО забезпечений повністю.

Протягом навчального року 2019 – 2020 ЗДО працював за Базовим компонентом дошкільної освіти, програмою « Дитина», річного плану роботи.

Завдання на 2019 – 2020 навчальний рік

Діяльність закладу дошкільної освіти здійснюється відповідно до вимог Законів України « Про освіту», « Про дошкільну освіту», « Про охорону дитинства», інструктивно – медотичних рекомендацій « Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у 2019 – 2020 навчальному році» та інших нормативно – правових актів. Зміст освітньої роботи в ЗДО в 2019 – 2020 навчальному році має відповідати основним концептуальним положенням Базового компонента дошкільної освіти, яким визначено вимоги до рівня освіченості, розвиненості й вихованості дитини 6 років перед її вступом до школи. Базовий компонент передбачає оволодіння змістом дошкільної освіти впродовж усього періоду дошкільного дитинства і визнає цінність кожного вікового етапу для особистісного розвитку за умови повної реалізації дитиною своїх потенційних можливостей. Відповідно до виявлених досягнень, недоліків, запитів батьків і державних вимог, педагогічний колектив закладу дошкільної освіти ставив перед собою на 2019 – 2020 навчальний рік такі завдання:

1. Мовленнєвий розвиток дітей в ігровій діяльності. Розвиток мовлення дітей в дидактичних та сюжетно – рольових іграх.

2. Виховання національної свідомості у фізичному розвитку дошкільнят.

Колектив ЗДО спрямовує свою діяльність на формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, патріотично налаштованої особистості; починаючи з перших років життя дитини і завершуючи її вступом до школи, для підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її сталого інноваційного розвитку.

Пріоритетними напрямами освітньої роботи слід вважати:

- забезпечення фізичного, психічного і соціального розвитку дітей раннього віку ( від 1 до 3 років), її адаптація до змінних умов життя та успішного входження у соціальне середовище;

- патріотичне виховання в процесі розвитку духовної особистості дитини в дошкільному віці;

- трудове виховання в процесі організованої й самостійної діяльності дітей;

- забезпечення наступності в процесі реалізації завдань духовного, патріотичного, трудового виховання між дошкільною і початковою ланками освіти;

- створення здоров’язберігаючого середовища, формування в малюків свідомого ставлення до власного здоров’я, вміння дбати про себе та своїх ближніх;

Навчальний план складений на основі Базового компонента та програми « Дитина», що забезпечує всебічний розвиток особистості дитини, згідно з Законом України « Про дошкільну освіту» та Базового компонента дошкільної освіти в Україні. Освітній процес у ЗДО здійснювався за пріоритетними завданнями, які були визначені на 2019 – 2020 навчальний рік, які сприяли здійсненню системного підходу до формування дитячої особистості.

Всі ці завдання реалізовувались в різних формах методичної роботи: на семінарах практикумах, педагогічних радах, на відкритих переглядах занять, вивчались під час тематичних, комплексних, епізодичних перевірок.

Підводячи підсумок, з втілення поставлених закладом дошкільної освіти завдань, можна зробити висновок, що завдяки правильно організованій методичній роботі педагоги мали змогу:

Брати участь у методичному об’єднанні вихователів ЗДО;

· Були активними учасниками семінарів;

· Проводили відкриті покази занять;

· Розваги по техніці безпеки, з фізичного розвитку, свята.

Педагоги залучали батьків як безпосередніх учасників навчально - виховного процесу до різних форм і методів роботи закладу дошкільної освіти. Вони були активними учасниками виставок: « Осіння композиція», « Саморобна новорічна іграшка»

Педагогічними працівниками, медичним та обслуговуючим персоналом ЗДО забезпечений повністю.

Щоденна ранкова гімнастика, фізкультхвилинки, заняття з фізкультури, прогулянки, спортивні розваги, гімнастика пробудження – це все застосовувалося у нашому закладі і сприяло зміцненню здоров’я наших вихованців.

Методична робота

Методична робота з педагогічним колективом була спрямована на реалізацію підвищення професійного рівня педагогів, координації зусиль педагогічних працівників ЗДО на вирішення конкретних педагогічних проблем, створення оптимальних умов для підвищення результативності навчально – виховного процесу.

Методична діяльність закладу будувалась на принципах доступності, гуманізму, науковості, гнучкості, безперервності їх фахового вдосконалення.

На протязі року були проведені педагогічні ради:

1. « Про завдання педагогічного колективу на 2019 – 2020 н.р.

2. «Формування світогляду дошкільнят засобами художнього слова».

3. «Логіко математичний розвиток в сучасному ЗДО».

4. « Підсумки роботи закладу за минулий навчальний рік».

До кожної педагогічної ради проводили методичне об’єднання вихователів, консультації методиста, відкриті покази занять:


Фаховий рівень педагогічних кадрів забезпечується безперервною системою підвищення кваліфікації кадрів на рівні дошкільного закладу, шляхом відвідувань педагогами методичних об’єднань, семінарів.

Постійно проводиться аналіз кваліфікаційного рівня педагогів та доцільність їх розстановки. Педагоги 1 раз у 5 років проходять курси підвищення кваліфікації при Черкаському обласному інституті післядипломної освіти педпрацівників та атестацію.

Протягом 2019 – 2020 н. р. педагоги закладу регулярно брали участь в методичному об’єднанні вихователів, які проводились в ЗДО на тему « Мовленнєвий розвиток дітей в ігровій діяльності», « Виховання національної свідомості у фізичному розвитку дошкільнят».

Робота вихователів планувалася та проводилася з урахуванням поставлених на рік завдань, сучасних вимог в навчанні та вихованні. Як керівник закладу я завжди підтримую та стимулюю творчу ініціативу працівників щодо вдосконалення освітньої роботи.

Управлінська діяльність

З метою визначення рівня та вдосконалення навчально – виховного процесу адміністрацією ЗДО « Берізка» були охоплені контролем усі суттєві питання. Своєчасно здійснювався попереджувальний контроль за змістом та якістю перспективного і календарного планування навчально – виховного процесу, готовністю вихователів та інших спеціалістів до роботи протягом робочого дня та за якістю підготовки до запланованих річним планом заходів.

У 2019 – 2020 навчальному році колектив закладу працював творчо і відповідально. Адміністрації закладу вдалося охопити оперативним контролем стан підготовки до навчального року, виконання вимог режиму в ЗДО. Під час проведення педрад, семінарів використовувалися інтерактивні методи навчання педагогів: дискусії, ділові ігри. Проведення відкритих занять стимулювало педагогів до поглибленого вивчення питань, що висвітлювалися, пошуку нестандартних, цікавих рішень.

Робота з наступності із школою та батьками

Співпраця ЗДО та опорного закладу школи – гімназії №1 на належному рівні. Реалізація наступності з боку дошкільної ланки освіти полягає у формуванні готовності дітей старшого дошкільного віку до систематичного навчання і шкільного життя, що передбачає мотиваційну, емоційно – вольову, комунікативну, фізичну підготовку, розвиток пізнавальних, психічних процесів та мовлення, прищеплення елементарних навчальних умінь. Задля реалізації цих завдань педагогами закладу проводились із дітьми бесіди про школу, екскурсії до школи, бібліотеки.

Учителі початкових класів були учасниками семінару – практикуму на базі ЗДО на тему « Мовленнєвий розвиток для дітей в ігровій діяльності», запрошені на підсумкові заняття в старші групи з логіко – математичного розвитку та навчання грамоти, випускне свято.

Організація харчування

В ЗДО організація харчування проводилась відповідно до нормативно – правових документів: постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004. №1591 « Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах»; « Інструкцією по організації харчування у дошкільних навчальних закладах» затверджена наказом МОНУ та МОЗУ від 17.04.2006. №298/227, та внесених змін до « Інструкції по організації харчування у дошкільних навчальних закладах» від 26.02.2013р. № 202/165, зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 20.03.2013р.за № 440/22972.

У закладі дошкільної освіти протягом навчального року значна увага приділялась харчуванню дітей. Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Ведеться постійний контроль за виконанням натуральних норм. Щомісячно аналізується стан харчування дітей в ЗДО, це питання вноситься до порядку денного нарад при директору, батьківських зборів. Нажаль натуральні норми в нас виконуються не повністю. Це пов’язано з недостатньою сумою коштів на харчування дитини в день.

Для правильної організації харчування на основі перспективного меню складається щоденне меню. Протягом року в закладі дошкільної освіти було організовано раціональне 3 – х разове харчування.

Постійний контроль за правильною організацією харчування дітей здійснюється директором та сестрою медичною старшою, спеціалістами відділу освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради.

Усі продукти харчування приходять з супровідними документами. Постійно здійснювався контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог щодо утримання харчоблоку, миття посуду, технології приготуванняїжі, термінів реалізації продуктів харчування.

Сума дітодня становить 22 грн.16 коп.

З них бюджетні кошти40% та батьківська плата 60% . Звільнені від плати за харчування діти учасників АТО, діти з малозабезпечених сімей. Розмір плати зменшується 50% для батьків, у сім’ях яких троє і більше дітей.

Для зниження захворюваності дітей колективом ведеться клопітка робота,зокрема:

- чітке дотримання режиму;

- дотримання санітарно – гігієнічних вимог;

- організація фізичного виховання;

- систематичне щеплення дітей;

- проведення загартовуючих процедур.

Створення умов щодо безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу

З метою забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони дитинства, запобігання випадкам дитячого травматизму і загибелі дітей, дотримання порядку повідомлення та обліку нещасних випадків проведено аналіз стану профілактичної роботи з питань безпеки життєдіяльності та охорони життя і здоров’я дітей у закладі дошкільної освіти, який показав, що колективом закладу проводиться відповідна робота з цього питання.

У відповідності до нормативно – правових документів ведеться документація, навчальний заклад забезпечений нормативно – правовими документами. Своєчасно було видано накази про організацію роботи, щодо запобігання дитячого травматизму в закладі дошкільної освіти в осінній, зимовий, весняний та літній періоди, про підсумки роботи закладу щодо запобігання дитячого травматизму.

Згідно з графіками проводились інструктажі з працівниками з безпеки життєдіяльності дітей, охорони праці, пожежної безпеки. Упродовж року розроблено пам’ятки для батьків щодо правил поведінки під час Новорічних та Різдвяних свят та відпусток батьків в літній період.

Питання безпеки життєдіяльності дітей та запобігання усіх видів дитячого травматизму розглядалися на нарадах при директорові, виробничих нарадах. Були освітлені питання важливості виконання заходів техніки безпеки на робочих місцях для забезпечення життєдіяльності малюків під час навчально – виховного процесу, аналізувалася робота колективу з даних питань, санітарні правила улаштування та утримання закладу дошкільної освіти, пожежно – технічних умов влаштування ЗДО.

З метою запобігання дитячого травматизму та безпеки життєдіяльності проводилися наступні види контролю:

- за проведення та реєстрацію інструктажів з безпеки життєдіяльності,пожежної безпеки, за проходженням медогляду працівниками ( 2 рази на рік);

- попереджувальний контроль за створенням умов щодо безпеки життєдіяльності дітей та запобіганням дитячого травматизму у групах, обсягу знань дітей з безпеки.

Протягом року контролювалась освітньо – виховна робота, проводився системний аналіз комплектування закладу дітьми, своєчасно готувались документи до організованого початку та закінчення навчального року.

Стан майна, обладнання, приміщень, території закладу відповідав вимогам санітарних правил. Уся діяльність персоналу регламентувалась наказами по закладу.

Стан матеріально - технічної бази ЗДО

Всі приміщення закладу, їх обладнання та оснащення, знаходяться в задовільному ( робочому) стані. Щорічно проводиться їх обстеження і складаються відповідні акти. Акти дозволяють використовувати приміщення, обладнання та оснащення впродовж усього навчального року. Помешкання оформлені з дотриманням санітарно – гігієнічних вимог, мають гарний естетичний вигляд, оздоблені кімнатними рослинами.

Звернення батьків до адміністрації закладу були в усній формі в основному з питань зарахування дітей до ЗДО, скарг впродовж року не було.

Підводячи підсумок вищевикладеного, вважаю, що всі поставлені перед колективом завдання – виконанні.

Керуючись Законом України « Про освіту», « Про дошкільну освіту», Базовим компонентом дошкільної освіти, річним планом роботи ЗДО, завдячуючи відділу освіти, батьківській допомозі та злагодженій роботі колективу у закладі дошкільної освіти створені сприятливі умови для розвитку, виховання та навчання дітей. Адже першою і невід’ємною ланкою освіти України є дошкільна освіта. Тим більше, у складний для України час, необхідно докласти зусиль, для стабільного функціонування ЗДО, виховання у дітей духовних, патріотичних та моральних цінностей.

За звітний період у закладі постійно підтримували все обладнання в робочому стані. Провели заміну тенів у двох водонагрівачах, у пральній машині. Один водонагрівач на кухні замінили на новий. Замінили фільтри води. У груповій кімнаті молодшої групи замінили 4 регістри на 4 радіатори. Тепер у всіх кімнатах закладу дуже тепло.

За сприянням відділу освіти замінили столики та стільчики у двох групах на сучасні яскраві. Було закуплено інвентар по припису пожежників: встановили дзвінок для оповіщення, лед лампи на виходах.

Постійно в достатній кількості закуплялись миючі та дезінфікуючі засоби. Ми закрили дуже болюче питання – це підключення до системи централізованого водовідведення.

Це питання гостро стояло уже багато років.

За вирішення цієї проблеми ми дуже вдячні міській раді, відділу освіти, молоді та спорту, особисто міському голові Сідько В.П., начальнику відділу освіти Карман Р.М., всім директорам шкіл та садочків міста, які з розумінням віднеслись до нашої проблеми, всім працівникам, які допомагали.